•  

  مهمانان ویژه:

  سهراب پورناظری


  علی زند وکیل


  کیومرث پورناظری


  دکتر آریاسپ دادبه

  سحر محمدی

 •  

  برگزاری عروسی

 •  

  فم تریپ

 •  

  مهمانان ویژه:

  علی مصفا


  مریم ملا

  حمید بهروزنیا

 •  

  بداهه نوازی کمانچه حسام اینانلو

 •  

  دو نوازی تار و تنبک حمید بهروزنیا و مریم ملا

 •  

  رویدادهای آینده